Avoimen nuorisotyön arviointivälineen käyttöönotto (2018–2021)

Hankkeessa otetaan käyttöön avoimelle nuorisotyölle kehitettyä monitahoarvioinnille pohjautuvaa arviointivälinettä. Pilotoimassa on mukana kuntia, seurakuntia ja järjestöjä. Arviointivälineen toimivuutta testataan arvioimalla sen avulla Lounais-Suomen alueella tuotettuja nuorisotyön lähipalveluja sekä kahta valtakunnallista verkkopalvelua. Hanketta vetävät Satakunnan ja Varsinais-Suomen kuntien nuorisopalvelujen yhteistyötä koordinoivat hankkeet, joita rahoittaa Lounais-Suomen Aluehallintovirasto (AVI). Koordinointitahoina toimivat Loimaan (-2018), Turun (2019-) ja Rauman kaupungit. Arviointidatan keräämisessä hyödynnetään soveltuvin osin kehitteillä olevia sähköisen dokumentoinnin työkaluja yhteistyössä Kanuunan ja Kuntaliiton kanssa. Arviointivälineen käyttöönotossa tutkimusyhteistyötahona toimii Nuorisotutkimusverkosto. Kanuunan rahoituksella välineen käyttöönotto alkoi myös Tampereella vuonna 2021.

Hankkeen uusimmat kuulumiset löytyvät täältä powerpointista.

Kuvio 1. Avoimen nuorisotyön arviointiväline tuottaa viittä eri tunnuslukua: palvelujen käyttöaste, palvelujen tarpeisiin vastaavuus, tyytyväisyys palveluun, arvio vaikutuksista, yhdenvertaisuus sekä toiminnallinen tehokkuus. Yhdenvertaisuusnäkökulma huomioidaan myös jokaisessa osa-alueessa.

Lisätietoja tämän arviointivälineestä kehittämistyöstä:

Kooste Nuorisotyön kuumat perunat I -etäseminaarista 6.5.2020 löytyy osoitteesta https://dreambroker.com/channel/1xou3dy3/aby7equv

Allianssi (2019) Keskustelutilaisuuspäivän järjestäjän menetelmäopas. Uudistettu painos oppaasta “Nuoret palveluita arvioimassa - menetelmäopas nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskäytäntöjen kehittämiseen” (alkuperäinen julkaisuvuosi 2010).

Gretschel, Anu (2017b) Nuorisotyön tarpeellisuutta kuntapäättäjille perustelemassa: ehdotus arvioinnin menetelmäpaketiksi. Teoksessa Tommi Hoikkala & Johanna Kuivakangas (toim.) Kenen nuorisotyö? Yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet. Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 42 & Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 196. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 295–304. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/139570/978-952-456-279-9.pdf?sequence=1).

Gretschel, Anu (Ed.) & Cupar, Tina & Linno, Merle & Kiilakoski, Tomi & Hästbacka, Noora & Korhonen, Antti (2017) Studying the impact of international youth work – Towards developing an evaluation tool for youth centres. Helsinki: Finnish Youth Centres Association. Suomen nuorisokeskusyhdistyksen julkaisuja, 1/2017. Finnish Youth Research Society/Finnish Youth Research Network, Internet Publications 113. http://www.snk.fi/boost

Gretschel, Anu (2016) Nuorisotyön verkko- ja lähipalveluiden arvioinnin kehittäminen. Teoksessa Anu Gretschel, Pirjo Junttila-Vitikka ja Anne Puuronen. Suuntaviivoja nuorisotoimialan määrittelyyn ja arviointiin. Verkkojulkaisuja 96. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/-seura, 63–113. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/1243-suuntaviivoja

Cooper, Sue & Gretschel, Anu (2018) Evaluating youth work in its contexts. Teoksessa Pam Alldred, Fin Cullen, Kathy Edwards and Dana Fusco (toim.) SAGE Handbook of Youth Work Practice. Lontoo: Sage, 608–622.

Gretschel, Anu (2019) Mittaamattoman arvokasta, nuorten osallisuuden tunne. Teoksessa Satu Hotari (toim.) Osallisuudesta elämään – nuorten ajatuksia osallisuudesta. Virrat: Nuorisokeskus Marttinen, 49-50.

Gretschel, Anu & Korhonen, Antti (2019) What the European co-operation teach us about the nature of tools used in evaluation of (open) international youth work. International Journal of Open Youth Work, Issue 3, 83-92. 

 

Tutkijat

Anu Gretschel

Anu Gretschel

Erikoistutkija

FT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 516 9189

Tutkijan profiili