Active Citizenship: Enhancing political participation of migrant youth - ACCESS (2014–2015)

Nuorisotutkimusverkoston konsultoima hanke Active Citizenship: Enhancing political participation of migrant youth (ACCESS) päättyi kesällä 2015. Hanke pyrki edistämään nuorten halukkuutta osallistua yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun sekä parantamaan nuorille tarjottavia vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia. Hankkeen aikana ACCESS koulutti kussakin kaupungissa neljä maahanmuuttajataustaista nuorta toimimaan vertaisohjaajina muille nuorille. Sen toteuttamiseen osallistui viisi eurooppalaista kaupunkia, Helsinki, Cluj Napoca, Praha (alue 14), Marseille ja Barcelona.

Nuorisotutkimusverkoston tehtävänä oli vertaisarviointiosuuden suunnittelu (pdf-tiedosto) ja fasilitoiminen. Osuudessa arvioitiin sitä, kuinka kuntien osallistumisjärjestelmissä ja käytännöissä huomioidaan ja osallistetaan maahanmuuttajataustaisia nuoria. Vertaisarvioinnissa jokaisen hankkeeseen osallistuneen kaupungin arvioivat muiden neljän kaupungin edustajat, kustakin kaupungista nuorisotoimen edustaja ja vertaisohjaajana toiminut nuori. Kussakin kaupungissa haastateltiin nuoria, kaupungin virkamiehiä ja poliitikkoja sekä järjestöjen ja maahanmuuttajayhteisöjen edustajia. Haastattelujen pohjalta vertaisarvioivat esittivät näkemyksensä kaupungin heikkouksista, vahvuuksista ja hyvistä käytännöistä sekä tekivät kehittämisehdotuksia. Vertaisarvioinnin tulokset on esitelty hankkeen loppuraportissa (pdf-tiedosto).

Hankkeen toimeksiantajana toimi IOM Helsinki, rahoittajana Euroopan unioni ja sen vastuututkijana VTT Outi Lepola.