Pääkaupunkiseudun nuorisotyön ytimissä (Helsingin, Espoon ja Vantaan nuorisotoimet)

Yhteistyöhanke, johon Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Helsingin kaupungin tietokeskus ja Nuorisotutkimusverkosto osallistuivat. Tutkimushanke oli jatkumoa Mikko Salasuon tutkimukselle Atomisoitunut sukupolvi. Hankkeen keskeiset kysymykset olivat: Millaisia ovat nuorisotyön "hyvät käytännöt" ja niiden kosketuspinnat nuorisokulttuuriin? Miten nuorisotyö tukee nuorten ryhmärakenteita: muodostumista, säilymistä elinkelpoisina ja kehittymistä jäsenten muuttuvien intressien mukaan? Millaisilla tavoilla erilaisiin ryhmiin liitytään? Millaisilla mekanismeilla nuoria kiinnostava toiminta on syntynyt ja millainen osuus nuorisotyöllä siinä on ollut tai voisi olla? Hanke toteutettiin erityislaatuisella tavalla verkkomuotoisena ns. Blook-formaatissa, joka tekee tutkimuksesta uudella tavalla julkisen ja mahdollistaa vuorovaikutuksen kentän toimijoiden kanssa.