Nuorten poliittinen osallistuminen Euroopassa – indikaattoreiden kehittäminen Euroopan Unionin piirissä tapahtuvaa vertailevaa tutkimusta varten (EUYOUPART)

Nuorisotutkimusverkosto osallistui kahdeksan maan yhteiseen EU-projektiin 2003–2005. Hanketta vetää yksityinen tutkimuslaitos SORA (Institute of Social Research and Analysis, Wien, Itävalta). Mukana oli myös ei-jäsenvaltioita ja aineistoa kerättiin osallistujavaltioita laajemmin. Perusaineisto koski 15–24-vuotiaita eurooppalaisia.

Projektissa mietittiin nuorten poliittisen osallistumisen muotoja, myös epäsovinnaista osallistumista sekä vertailtiin poliittisia kulttuureja. Kokoavana tehtävänä oli rakentaa erinäisten vertaavien ja testaavien vaiheiden (vuonna 2004 kerättävä survey-aineisto ja laadulliset teemahaastattelut) jälkeen mielekkäitä indikaattoreita, esim. faktorianalyysejä ja niiden muuttujia.Tavoitteena oli, että eurooppalainen konventionaalinen nuorison osallistuminen ja ”uusi politiikka” sekä niiden erilainen aktualisoituminen Euroopassa tulisivat arvioitua.

Hankkeessa mukana oleva verkoston tutkija: Kari Paakkunainen.