Mikä tekee nuorisotyöstä monikulttuurisen? Kokemuksia, käsityksiä ja haasteita 10 suurimmassa kunnassa (Helsingin, Espoon, Vantaan, Oulun, Jyväskylän, Turun, Tampereen, Lahden, Kuopion ja Porin nuorisotoimet)

Tutkimushanke oli jatkoa Nuorisotutkimusverkoston koordinoimalle hankkeelle Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen. Jatkohanke toteutettiin kumppanuushankkeena 10 suurimman kunnan kanssa yhteistyössä, mikä osoittautui hedelmälliseksi yhteistyön malliksi. Kumppanikunnat toimivat tutkimuksen rahoittajina. Hanke oli luonteeltaan tutkimus- ja kehittämishanke; siinä tarjottiin konkreettisia välineitä nuorisotyön monikulttuuristen haasteiden tunnistamiseksi ja tehtiin ehdotuksia, millä keinoin niihin voidaan vastata hallinnossa ja käytännön toiminnoissa. Hankkeen raportti valmisteltiin avoimessa yhteistyössä rahoittajien kanssa; tuloksia koeteltiin ennen julkaisun viimeistelyä yhteisessä keskustelutilaisuudessa 10 suurimman kunnan nuorisoalan ammattilaisten kanssa. Hankkeen tutkijoina toimivat Veronika Honkasalo, Anne-Mari Souto ja Leena Suurpää.