Korkeakouluopiskelijoiden opintojen kesto ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Opiskelijoiden tutkimussäätiö Otus ja Nuorisotutkimusverkosto, 2004–2005

Korkeakouluopiskelijoiden opintojen kestoa ja hyvinvointipalvelujen kehittämistä käsittelevä tutkimus käynnistyi keväällä 2004. Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esiin opintojensa loppuvaiheessa olevien tai hiljattain valmistuneiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoiden ajatuksia ja kokemuksia opiskeluajaltaan. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita opiskelijoiden opiskeluaikaisesta elämästä: opiskelun arjesta, opiskelujen sujuvuudesta, hyvinvoinnista sekä opiskelijan hyvinvointipalveluista.

Tutkimuksessa haastateltiin sekä ammattikorkeakoulujen että yliopistojen opiskelijoita eri puolilta Suomea sekä hyödynnettiin jo olemassa olevia kyselylomakeaineistoja opiskelijoista. Lisäksi järjestettiin korkeakouluopiskelijoille suunnattu kirjoituskilpailu otsikolla "Opiskelijan elämää". Tutkimus valmistui syyskuussa 2005, ja siitä ilmestyi raportti Sitran julkaisusarjassa. Sitra rahoitti tutkimusta.

Hankkeessa tutkijoina toimivat Eija Mannisenmäki (Otus rs.) ja Maarit Valtari (Nuorisotutkimusverkosto).