Kamppailuja jäsenyydestä - maahanmuuttajanuoret Suomessa Contested memberships - immigrant youth in Finland Suomen Akatemia, SYREENI-tutkimusohjelma, 2001–2003

Tutkimusprojektin kohteena olivat maahanmuuttajanuorten ja suomalaisen yhteiskunnan kohtaamisen tavat ja ehdot. Hankkeen tutkimusalueena olivat sekä nuorten arjen kokemukset ja toiminnat että nuorten arkielämää raamittavat suomalaisen yhteiskunnan materiaaliset ja kulttuuriset olosuhteet. Eri lähestymistavat kiedottiin yhteen jäsenyys-käsitteen alle. Tämän käsitteen avulla tarkasteltiin moniulotteisesti perhesuhteita, paikallisia nuorisokulttuureja, julkisia tiloja ja instituutioita (esim. koulu ja nuorisotalo) integraation vs. poissulkemisen areenoina, hallinnollisia käytäntöjä (mm. rangaistusmekanismit), ja maahanmuuttajanuoria koskevia luokittelutapoja. Tutkimushankkeessa käytetyt metodit vaihtelivat etnografisesta kenttätyöstä tilastoanalyyseihin.

Tutkijat: Petri Hautaniemi, Päivi Harinen, Anne-Mari Keskisalo, Tapio Kuure, Krista Künnapuu, Leena Suurpää