InTo - Inside the Outsiders: Deviant Immigrant Minors and Integration Strategies in European Justice Systems. EU, Directorate General, Justice and Home Affairs, 2004–2005.

Toteuttamismaat: Italia (koordinoiva maa), Saksa, Suomi.

Suomessa maahanmuutto on lisääntynyt viime vuosikymmeninä. Tämä on heijastunut myös kriminaalipoliittiseen ja käytännön rikosoikeusjärjestelmän toimintaan. Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida maahanmuuttajataustaisten nuorten rikollisuutta sekä siihen liittyviä yhteiskunnallisia ja nuorten elämänkulkua koskevia tekijöitä. Toiseksi selvitettiin rikoksia tehneiden maahanmuuttajataustaisten nuorten ja rikosoikeusjärjestelmän kohtaamista, tähän liittyviä ongelmia ja kehittämistarpeita. Miten maahanmuuttajataustaiset nuoret kokevat suomalaisen rikosoikeusjärjestelmän? Mitä näkemyksiä eri viranomaistahoilla on kriminaalipolitiikan monikulttuuristumisen haasteista? Tarkoituksena oli tuottaa vertailevaa aineistoa paitsi tieteellisen tutkimuksen tarkoituksiin myös sovellettavaa tietoa suomalaisen yhteiskunnan ja EU:n tarpeisiin.

Hankkeen tutkijat Suomessa: Päivi Honkatukia (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos) ja Leena Suurpää (Nuorisotutkimusverkosto).