Osahankkeet

  • FT Anu Gretschel (Jyväskylän yliopisto ja Kajaanin Yliopistokeskus): Kunnallinen nuorisotyö nuorten vaikuttamisen ja kansalaistoiminnan areenana ja tukijana. Ohjaa lisäksi laajempaa Lasten ja nuorten kunta -tutkimushanketta.
  • KM Anne-Mari Souto (Nuorisotutkimusverkosto & Joensuun yliopisto, kasvatustieteen laitos): Nuoret ja monikulttuurinen kasvatus.
  • FT Sirkku Kotilainen (Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimusyksikkö): Mediakasvatusta nuorisotyössä: nuoret paikallisina vaikuttajina verkkojulkisuudessa.
  • YTM Sofia Laine (Nuorisotutkimusverkosto): Aktiivisen kansalaisuuden mahdollisuudet hallintojohtoisessa ja ruohonjuuritason prosessissa: vertailututkimus EU:n nuorisopoliittisesta kokouksesta ja Maailman sosiaalifoorumin nuorisoleiristä. Osa hanke jatkuu vuonna 2010.
  • KM Juha Nieminen (Tampereen yliopisto, kasvatustieteen laitos): Nuorisotyö ja hyvinvointiyhteiskunnan kehitys.
  • YTL Petri Paju (Lasten Kesä ry): Valtakunnallinen nuorten osallisuushanke nuorisotyönä.