Suomalaisen nuorisotyön ja kansalaistoiminnan identiteetit (2005–2008)

Nuorisotutkimusverkoston kolmivuotisen tutkimushankkeen tavoitteena oli tarkastella nuorisotyön ja kansalaistoiminnan eetosta ja identiteettiä. Hankkeen päätulokset kerättiin laajaan artikkelikokoelmaan Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perusteet, rajat ja mahdollisuudet, jonka käsikirjoitusta valmisteltiin vuoropuhelussa kentän toimijoiden kanssa verkkomuodossa (www.kommentti.fi) ja joka julkistettiin keväällä 2007. Julkaisuun kirjoitti 30 kentän toimijaa. Se on ainutlaatuinen suomalaisen nuorisotyön perusteita, rajoja sekä mahdollisuuksia dokumentoiva tekstikokoelma, joka käy sellaisenaan tämän sateenvarjomaisen hankkeen tuotokseksi. Hanketta johti Tommi Hoikkala.