Immigrants and National integration strategies: developing a Trans-European Framework for Analysing Cultural and Employment-related integration (INTERFACE) 2007-2008

EU-rahoitteisen tutkimusprojektin tavoitteena oli tarkastella maahanmuuttajien integraatiota moniulotteisena ilmiönä, jonka osa-alueet ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Projektin tarkoituksena oli selvittää integraation eri ulottuvuuksien ja ympäristöjen, kuten työmarkkinoiden, koulun ja perheen merkitystä ja niiden suhteita toisiinsa. Maahanmuuttajaperheitä haastattelemalla pyrittiin tuomaan yksilötason tiedon rinnalle tietoa myös perheen integroitumisprosessista ja sen vaikutuksista yksilöön. Vastaavana tutkijana toimi VTM Marja Peltola.