Vertaissovittelu koulussa. Ulkopuolinen arviointi (2009)

Suomen sovittelufoorumin rahoittamassa yhteistyöhankkeessa arvioitiin suomalaisissa ala- ja yläkouluissa toteutettujen sovitteluhankkeiden vaikuttavuutta. Tutkijat: FM Tomi Kiilakoski.