Pojista isiksi (2009-2010)

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan kanssa yhteistyössä toteutetussa hankkeessa selvitettiin suomalaisen isyystutkimuksen nykytilaa sekä kartoitettiin tutkimustarpeita. Erityistä huomiota kiinnitettiin lapsi- ja nuorisolähtöisen tutkimuksen asemaan tutkimuskentällä, sekä toisaalta nuoria miehiä ja isiä koskevaan problematiikkaan. Tutkijat: KM Johanna Mykkänen ja FM Ilana Aalto.