Interventiotutkimus varusmiesten ruokailutottumusten muuttamiseksi (VARU) (2007-2010)

Suomen Akatemian rahoittama konsortiohanke Varusmiesten terveystajusta. Hanke toteutettiin yhteistyössä Kansanterveyslaitoksen kanssa. Hankkeen vastaavana tutkijana toimi professori Antti Häkkinen (Helsingin yliopisto). Hankkeen tutkija Nuorisotutkimusverkostossa vuonna 2010: VTM Anni Ojajärvi.