Changing Civil Society: Multiculturalism, Young People and the Finnish Civic Culture (2008-2010)

Hanke oli Suomen Akatemian rahoittama ja sitä koordinoi Joensuun yliopisto. Hankkeen muina toteuttajatahoina olivat Jyväskylän yliopisto ja Nuorisotutkimusverkosto. Hankkeen johtajana toimi professori Pirkkoliisa Ahponen, koordinoijana professori Päivi Harinen (Joensuun yliopisto). Hankkeen tutkija Nuorisotutkimusverkostossa: VTT Leena Suurpää.