Päihdevalistuksen käsikirja (2010–2011)

Hankkeessa tuotettiin perusteos päihdekasvatuksesta ja -viestinnästä käytettäväksi alan koulutuksessa, päihdekasvatuksessa ja -opetuksessa, ehkäisevässä päihdetyössä ja sen tieto-ohjauksessa, hankkeiden arvioinnissa, päätöksenteossa, mielipidevaikuttamisessa ja kansalaistoiminnassa. Käsikirjan tavoitteena on mm. koota yhtenäiseksi esitykseksi esitykseen ajanmukainen tutkimus-, teoria- ja arviointitieto päihdevalistuksesta, -kasvatuksesta ja -viestinnästä ja muokata se käytännön työn tarpeisiin. Käsikirjan valmistelu toteutettiin Terveyden edistämisen politiikkaohjelman rahoituksella. Tutkija: Markku Soikkeli.