Peruspalvelujen arviointihanke (2009–2011)

Nuorisoalan kumppanuushanke, jossa mukana olivat Helsingin, Kajaanin ja Raahen kunnalliset nuorisotoimet sekä Allianssi ry. Hankkeessa tutkittiin kunnallisen nuorisotyön vaikuttavuutta eri ulottuvuuksilla, erityisesti keskittyen nuorten paikallisen osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin ja kuulemiskäytäntöihin (vrt. nuorisolain kuulemisvelvoite). Tutkija: FT Anu Gretschel.