Nuorisotalotyön kehittämishanke (2009–2011

Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuunan hankkeessa kehitettiin nuorisotalotoimintaa 18 kunnassa. Tutkija: KM Tomi Kiilakoski.