Nuoret taiteen tekijöinä. Myrsky-hanke tukena nuorten elämässä (2008–2011)

Nuoret taiteen tekijöinä -hankkeessa tutkittiin laaja-alaisesti sitä, millaisia muotoja, merkityksiä ja tehtäviä taiteellinen toiminta sai nuorten erilaisissa elämäntilanteissa. Tutkimuksen tavoitteina oli ymmärtää taiteen tekemisen näkökulmasta nuorten käsityksiä ja kokemuksia oman identiteetin ja hyvinvoinnin rakentumisesta, arvioida Suomen Kulttuurirahaston Myrsky-hankkeen vaikuttavuutta nuorten elämässä sekä kehittää ideoita ja käytäntöjä kulttuuri- ja nuorisopoliittisen suunnittelun tueksi. Tutkimuksen tulokset on julkaistu Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisusarjassa (julkaisuun).

Lisätietoa Myrskystä löytyy Suomen kulttuurirahaston Myrsky-sivustolta. Tutkimushankkeen vastaavana tutkijana työskenteli 31.12.2009 asti Sirkku Kotilainen ja sen jälkeen Katriina Siivonen. Tutkimus oli kolmivuotinen, se käynnistettiin keväällä 2008 ja päättyi 30.4.2011. Tutkimus oli Nuorisotutkimusverkoston tutkimusohjelman Nuorten vapaa-ajan käytännöt ja nuorisotyö Suomessa -yhteistyöhanke.