Monikulttuurisen nuorisotyön kehittämishanke (2009–2011)

Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuunan hankkeessa vietiin monikulttuurista nuorisotyötä käytäntöön kehittämällä arjen työkaluja ja nuorisotyöntekijöiden osaamista ja tietotaitoa. Teema-alueina hankkeessa olivat monipuolinen ja monikielinen tiedottaminen, nuorten keskinäisen dialogin tukeminen, sitoutuminen rasisminvastaiseen työhön, monitoimijainen yhteistyö ja työyhteisön monikulttuurisen tietotaidon lisääminen. Tutkija: YTM Antti Kivijärvi.