Images of Addiction in Rock Culture (2009–2011)

Hanke oli Suomen Akatemian rahoittama ja sijoitettu Tampereen yliopiston sosiaalitutkimuksen laitokselle. Projektin johtajana ja tutkijana toimii dosentti Atte Oksanen. Nuorisotutkimusverkosto oli hankkeen yhteistyötaho.