Lastensuojelun tieto ja tutkimus (2010–2012)

Lapsuudentutkimuksen seuran ja Nuorisotutkimusverkoston käynnistämän verkostohankkeen tavoitteena oli vahvistaa lastensuojelututkimuksen monitieteistä valtakunnallista yhteistyötä. Hankkeen toimintaa rahoitti Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö ITLA. Hankkeen kahtena ensimmäisenä vuotena  selvitettiin lastensuojelukentän eri toimijoiden tiedon tarpeita sekä vahvistettiin lastensuojelun käytännössä sekä tutkimuksessa tuotettavan tiedon kokoamista, kehittämistä ja soveltamista yhteistyössä eri tahojen kanssa. Vuonna 2012 etsittiin sopivia ratkaisuja lastensuojelututkimuksen pysyvän koordinaatio- ja tutkimusrakenteen luomiseksi. Hankkeen koordinaattori: VTT Elina Pekkarinen. Hankkeen tutkimusraportti (pdf).