Lasten ja nuorten kunta -tutkijaverkosto (2010–2012)

Lasten ja nuorten kunta -tutkijoiden tavoitteena oli yksityiskohtaisesti tarkastella kunnan rakenteita kysyen, miten hyvin ne ottavat lapset ja nuoret huomioon toimijoina ja vaikuttajina. Laaja-alaisia ilmiöitä tutkimaan vaaditaan myös laaja joukko tutkijoita, joilla on käytössään aineistoja, jotka on kerätty lapsilta ja nuorilta itseltään. Lasten ja nuorten kunta -tutkijaverkoston kirjoittamien kirjojen tarkoituksena on paitsi tutkia lasten ja nuorten osallisuutta kunnissa, esitellä sen ulottuvuuksia ja arvioida toiminnan laadukkuutta, myös toimia puheenvuorona lasten ja nuorten olemisen, tekemisen ja vaikuttamisen puolesta. Tähän mennessä ilmestyneet tutkijaverkoston kirjat ovat Lasten ja nuorten kunta (2007) sekä Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010 -luvun alussa (2012). Tutkijat FT Anu Gretschel ja FM Tomi Kiilakoski.