Youth Against Drugs Street teamin arviointihanke (2010–2013)

YAD:n organisoiman huumevalistuskampanjan arviointihanke, jossa selvitettiin miten nuorten huumeasenteisiin voidaan vaikuttaa ruohonjuuritasolla, nuorisokulttuurisissa ympäristöissä. Osa-aikaisen hankkeen tutkija: VTM Suvi Ervamaa. Rahoitus: RAY.