Perusopetuksen päätös ja nuoret (2010–2013)

Eteenpäin Opintiellä – Perusopetus päätökseen -hankkeen (mEnOliPPu) tutkimusosuus, jonka tarkoituksena oli selvittää, millaisia erilaisia polkuja pitkin nuoret ovat tulleet elämäntilanteeseensa ja missä ovat ne aukot, joista nuoret ovat pudonneet palvelujärjestelmän ulkopuolelle. Tavoitteena oli tuottaa tietoa kohderyhmänuorten sekä heidän asioitansa hoitavien viranomaisten ja palvelujen näkemyksistä sekä kehittymässä olevien monialaisten työmuotojen mahdollisuuksista ja haasteista. Osa-aikaisen hankkeen tutkija: dos. Tapio Kuure. Rahoitus: ESR.