Nuorten miesten elämäntyyli ja terveys. Ylisukupolvinen elämänkulkunäkökulma (2009–2012 & 2013)

Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa tarkasteltiinn terveyskäyttäytymisen periytyvyyttä ja kehittymistä elämänkulkunäkökulman avulla, sekä maskuliinisuuden roolia nuorten miesten elämäntyyleissä. Hankkeen päätelmät kokoava julkaisu ilmestyi vuonna 2013. Hankkeen tutkijat VTM Anni Ojajärvi, dos. Anne Puuronen, dos. Mikko Salasuo, tutkimusprofessori Tommi Hoikkala sekä professori Antti Häkkinen. Rahoitus: Suomen Akatemia.