Lasten ja nuorten liikunta -katsaus (2012–2013)

Liikuntatieteellisen seuran hanke toteutettiin yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston, OKM:n liikuntayksikön ja valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaoston kanssa. Katsauksen tarkoituksena oli analysoida lasten ja nuorten liikunnan tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Kokoavaa tutkimustietoa käytetään liikuntatutkimuksen ja -toiminnan kehittämiseen. Hankkeen tutkijat VTT Päivi Berg (Nuorisotutkimusverkosto) ja FT Maarit Piirtola (UKK-instituutti). Rahoitus: OKM/liikuntayksikkö.