Hate Communities: An International Comparison (2013)

Koneen säätiön rahoittama hanke sijoittui Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitokselle ja Nuorisotutkimusverkosto oli yksi hankkeen yhteistyötahoista. Hankkeen johtajina toimivat dosentti Atte Oksanen ja professori Pekka Räsänen. Tutkijoina toimivat dos. Vili Lehdonvirta (VTT) ja Emma Holkeri (OTM).