Päihteillä, huumeilla ja muilla riippuvuuksilla oirehtivien nuorten tavoitettavuus ja hoitoon sitouttaminen Turun Nuorisoaseman Kosketuspinta -projektissa (2013–2014)

Tutkimuksessa tarkasteltiin Turun nuorisoaseman Kosketuspinta-projektissa (2012–2015) kehitteillä olevaa nuorisososiaalityön muotoa, jonka tarkoituksena on vakavan syrjäytymisen riskiryhmän kuuluvien nuorten hoidon ja kuntoutuksen edistäminen. Tutkimuksen tavoitteena oli dokumentoida projektissa toteutettava työmenetelmä muille jaettavaan muotoon ja arvioida sen vaikuttavuutta projektiin osallistuneiden nuorten ja heidän perheiden kannalta. Tutkimuksessa arvioitiin myös projektissa toteutettavaa verkostoyhteistyötä ja koulutusta. Tutkimus osallistuui toimintamallin ammatilliseen kehittämiseen ja kiinnittyi Nuorisotutkimusseuran nuorisotyön ja toiminnan tutkivaan kehittämiseen. Tutkija: dos. FT Anne Puuronen. Rahoitus: Turun Nuorisosasema.