Oppimisympäristöt yhteistyöhön. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön tutkimus- ja kehittämishanke (2012–2014)

Yhteistyöhanke Kanuuna-verkoston kanssa, jossa nuorisotyön ja koulun monialaiset vuoropuhelun mahdollisuudet asettuivat tutkivan kehittämisen kohteeksi viidessä suomalaisessa kaupungissa. Hanketta rahoitti OKM:n nuorisotyön ja -politiikan vastuualue sekä Kanuuna-verkosto ja sen kehittäjä-tutkijana toimi FT Tomi Kiilakoski.