Kustannuksia, säästöjä ja investointeja: Tutkimuskatsaus nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kustannusvaikutuksista (2014)

Nuorisotutkimusverkosto toteutti Valtakunnallisen työpajayhdistyksen toimeksiannosta kartoituksen nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön taloudellisista vaikutuksista. Hankkeen päämääränä oli tuottaa aiempaan kotimaiseen ja pohjoismaiseen tutkimustietoon perustuva raportti siitä, mitä nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kustannusvaikutuksista jo tiedetään, mitä tietoa puuttuu ja mitä olisi erityisen olennaista tutkia lisää. Nuorisotutkimusverkostossa hankkeen tutkijana toimi VTM Sanna Pasanen.