Hyvinvoiva sateenkaarinuori (2012–2014)

Setan kanssa yhteistyössä toteutetun tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena oli parantaa tietämystä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten terveydestä ja elinehdoista Suomessa sekä tuottaa välineitä nuoriso-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille lhbtiq-nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi. Tietoa kerättiin sähköisen, kaikkialla Suomessa asuville lhbtiq-nuorille suunnatun kyselyn avulla (2013) sekä yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston kanssa toteutetulla muistitietokeruulla ja nuorten vertaisryhmätyöskentelyllä (2014). Kyseessä oli ensimmäistä kertaa tämän nuorisoryhmän parissa toteutettava hyvinvointitutkimus Suomessa.

Tutkija: PsT Katarina Alanko (2012-2013), VTM, FM Riikka Taavetti (2014). Rahoitus: OKM/ Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma.