Nuoret luukulla -palvelujärjestelmähanke (2014–2015)

Nuorisotutkimusverkoston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) muodostama konsortio toteutti vuoden 2014 aikana Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön myöntämän rahoituksen turvin tutkimuksen, jossa tarkasteltiin nuorten syrjäytymisen ehkäisytoimien kustannuksia ja vaikuttavuutta. Viime vuosina on ilmestynyt nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä raportteja, mutta niissä on keskitytty lähinnä politiikkatoimien ja palvelujen arviointiin. Nuoret luukulla -tutkimushankkeessa pyrittiin tavoittamaan myös aiemmissa raporteissa vähälle huomiolle tai kokonaan katveeseen jänyttä nuorten näkökulmaa. Tutkimuksen lopputuloksena syntyi tietoa nuorista sekä hyvinvointipalvelujen ja kehittämishankkeiden asiakkaina että syrjäytymiskokemuksen tuntijoina.

Hanketta rahoitti OKM:n nuorisotyön ja -politiikan vastuualue. Hankkeen loppuraportti ilmestyi vuoden 2015 alussa.

Hankkeen julkaisut

Nuoret luukulla. Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä
Aaltonen Sanna, Berg Päivi & Ikäheimo Salla

Hankkeen tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa

VTT Sanna Aaltonen (hankkeen vastaava tutkija)
VTT, dos. Päivi Berg