I've - I Have Experienced - recognition of volunteering through peer support

Nuorisotutkimusverkosto vastaa Italiasta käsin johdetun vapaaehtoistoimintaa ja vertaisoppimisen tunnustamista koskevan hankkeen tutkimuksellisen osion koordinoinnista. 

Hanketta rahoittaa Lunaria (Italia).

Hankkeen vastuututkija
FT Tomi Kiilakoski