Taidot elämään (2013–2015)

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa peruskoulun jälkeisen nivelvaiheen nuorten luottamusta omiin kykyihin ja taitoihin taidelähtöisen menetelmän avulla. Tutkimus osallistuu nivelvaiheen koulutuksessa toteutettavan toimintamallin arviointiin ja kehittämiseen yhteistyössä projektin työntekijöiden, nuorten ja opettajien kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää taideprojektiin merkityksiä elämäntaidollisesta näkökulmasta.

Hanketta koordinoi Suomen lasten ja nuorten säätiö (SLNS). Hanke on RAY:n rahoittama.

Hankkeen tutkija
TaM Fanny Vilmilä