Monikulttuurinen nuoruus, sukupuoli ja neuvoteltu kontrolli - GENESO-hankkeen loppuseminaari

Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki

GENESO (Generational negotiations, social control and gendered sexualities) -hankkeessa on tutkittu nuorten arkipäivässä käytäviä neuvotteluja sosiaalisista suhteista ja itsemääräämisoikeudesta. Nuorten elämää ja sukupolvien välisiä neuvotteluja tarkastellaan nuorten monikulttuurisissa elinpiireissä: perheissä, lähiyhteisöissä, vertaissuhteissa ja suomalaisen yhteiskunnan instituutioissa. Näitä valotetaan nuorten ja vanhempien haastattelujen, survey-tutkimusten sekä rikosuhriaineiston kautta.

Kiinnostuksen keskiössä ovat olleet yhtäältä etnisyyden, sukupuolen ja seksuaalisuuden risteävät erot ja toisaalta sosiaalinen kontrolli. Hanke kyseenalaistaa monikulttuurisista nuorista esimerkiksi ”kunniaväkivallasta” käytyjen keskustelujen antamaa yksipuolista ja stereotyyppistä kuvaa.

Loppuseminaarissa kerrotaan GENESO-hankkeen tuloksista ja keskustellaan monikulttuurisuudesta, sukupuolesta, sosiaalisesta kontrollista ja sukupolvien välisestä neuvottelusta. Päivän päättää apulaisprofessori Minoo Alinian (Södertörnin yliopisto, Tukholma) luento monikulttuurisuuden ja sukupuolistuneen väkivallan teemoista. Seminaari on ilmainen ja avoin kaikille teemoista kiinnostuneille. Erityisen lämpimästi toivotamme tervetulleiksi ammattilaiset, jotka työssään kohtaavat nuoria.

Kahvitarjoilun järjestämistä varten pyydämme ilmoittautumaan sähköisellä lomakkeella 16.5.2016 mennessä.

Ohjelma

9.30 Aamukahvi 
10.00 Seminaarin avaus
Professori Johanna Niemi, GENESO-hankkeen johtaja
10.10 Yhdenvertaisuusvaltuutetun puheenvuoro
Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä
10.25Teemaosio 1: seksuaalisuus
 • Sukupolvien väliset neuvottelut nuorten seurustelusuhteista monikulttuurisessa Suomessa
  Tutkijatohtori Marja Peltola ja professori Päivi Honkatukia
 • Seksuaalikasvatus turvapaikanhakijoita koskevassa mediakeskustelussa. Kuka kontrolloi ja miksi?
  Tutkijatohtori Veronika Honkasalo
Teemaosio II: sukupolvisuhteet ja kontrolli
 • Maahanmuutto ja ylisukupolvisten suhteiden suoja
  Tutkijatohtori Antti Kivijärvi
 • Nuoriin kohdistuvan perheväkivallan rodullisuus ja sukupuolisuus poliisin silmin
  Professori Päivi Honkatukia ja tutkimusavustaja Martta Myllylä
12.00 Lounas (omakustanteinen)
13.00Teemaosio III: rodullistaminen
 • Kaupunkitila, rodullistaminen ja rasismi – nuoret somalinaiset ja vastarinnan muodot
  Tutkijatohtori Anu Isotalo   
 • Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset harrastuksissa: näkökulmana sukupuoli ja etnisyys
  Tutkijatohtorit Marja Peltola ja Antti Kivijärvi
 • Kommenttipuheenvuoro päivän esityksistä
  Monikulttuurisuuden asiantuntija Anita Novitsky, Väestöliitto
14.15 Iltapäiväkahvi
14.45 Luento: Between multiculturalism and clash of civilizations – Managing gender-based violence in Sweden  
Associate Professor Minoo Alinia, Södertörn University, Stockholm
15.30 Keskustelua ja seminaarin päättäminen

GENESO-hanke on Nuorisotutkimusverkostoon sijoittuva ja Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke. Hankkeessa ovat mukana:

 • Johanna Niemi, professori, Turun yliopisto (hankkeen johtaja)

 • Veronika Honkasalo, tutkijatohtori, Nuorisotutkimusverkosto

 • Päivi Honkatukia, ma. professori (nuorisotutkimus), Tampereen yliopisto

 • Anu Isotalo, tutkijatohtori, Nuorisotutkimusverkosto

 • Suvi Keskinen, akatemiatutkija, Turun yliopisto

 • Antti Kivijärvi, tutkijatohtori, Nuorisotutkimusverkosto

 • Martta Myllylä, tutkimusavustaja, Nuorisotutkimusverkosto

 • Marja Peltola, tutkijatohtori, Nuorisotutkimusverkosto

Minoo Alinia toimii apulaisprofessorina Södertörnin yliopistossa Tukholmassa, Ruotsissa. Hän on toiminut GENESO-hankkeen kansainvälisen ohjausryhmän jäsenenä vuosina 2012–2016.

Lisätietoa hankkeesta: www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/geneso