Fanikulttuuri. Nyt – Kirjoituksia faniudesta ja nuorisosta


Faniuden elementit ovat läsnä kaikkialla meitä ympäröivässä mediakulttuurissa. Internet, ”some” ja suoratoistopalvelut ovat luoneet faniyhteisöille ja erilaisille faniuden muodoille kasvualustan, jonka luomasta runsaudesta harva osasi viime vuosituhannen puolella edes haaveilla. Myös mediatuotannon siirtyminen perinteisestä joukkoviestinnästä kohti kohdennetumpia formaatteja on lisännyt faniyleisöjen näkyvyyttä ja painoarvoa. Samaan aikaan suuren yleisön mediankäyttö on omaksunut yhä enemmän piirteitä faniutta jo vanhastaan luonnehtineesta ”osallisuuden kulttuurista” (participatory culture). Tälle mediakulttuurin muodolle on ollut tyypillistä vuorovaikutteisuus, yhteisöllisyys ja sisältöjen jakaminen sekä yleisön omaehtoinen sisällöntuotanto ja sitä seurannut kuluttaja–tuottaja-jaon hämärtyminen.

Fani-ilmiöt ovat tärkeä osa myös digiyhteiskunnan medioitunutta nuoruutta. Vaikka fanikulttuuri on ulottanut vaikutuspiiriään entistä voimakkaammin lapsuuden ja aikuisuuden piiriin, ovat nuoret edelleen monen faniyhteisön aktiivisinta ydinryhmää. Kirjoitussarja paneutui ajankohtaisiin fani-ilmiöihin nimenomaan nuorten näkökulmasta, nuoruuden ja nuorisokulttuurin viitekehyksessä. Sarja pyrki avaamaan fanikulttuurin kirjoa ja pureutumaan sen eri osa-alueisiin yleistajuisella mutta silti analyyttisella otteella. Tekstien kirjoittajina on monipuolinen joukko eri tieteenalojen tutkijoita sekä aimo annos tuoretta tutkimustietoa. Sisällöltään kirjoitussarja sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Janne Poikolainen,
kirjoitussarjan toimittaja

Kiitän yliopistonopettaja, fanitutkija Tanja Välisaloa kirjoittajakunnan kokoamisessa saamastani avusta.

Sarjan tunnuskuva: Antoine Julien (Unsplash).

Kirjoitussarjassa julkaistut Näkökulmat

”Pernille and her badass gf post cracks me up” – Jalkapallofanitusta Tumblr’issa
Kirjoittaja: Riikka Turtiainen
Näkökulma 71, 29.3.2021

Game of Thrones -sarjan fanius – yhteiskatselua ja pettymysten kollektiivista käsittelyä
Kirjoittajat: Venla Korhonen ja Tanja Välisalo
Näkökulma 65, 8.12.2020

Kuin virtuaalinen ystävä – YouTube-tähtien fanittamisen ytimessä on kokemus läheisestä yhteydestä tubettajan kanssa
Kirjoittaja: Hanna Reinikainen
Näkökulma 61, 22.10.2020

Piirrosmatka toisiin todellisuuksiin: Japanilaisen populaarikulttuurin lumo
Kirjoittaja: Essi Varis
Näkökulma 60, 1.9.2020

Räpin aitoutta arvostetaan myös netissä – Katsaus Suomen suosituimpaan nuorisomusiikkiin ja sen faneihin
Kirjoittajat: Inka Rantakallio & Elina Westinen
Näkökulma 59, 16.6.2020

Nuorten uudet urheiluidolit – E-urheilun valtavirtaistuminen ja faniuden muodot
Kirjoittajat: Maria Ruotsalainen ja Tanja Välisalo
Näkökulma 56, 28.5.2020

Johdantotekstin lähteet

Duffett, Mark (2013) Understanding Fandom. An introduction to the study of media fan culture. New York: Bloomsbury.

Gray, Jonathan & Sandvoss, Cornel & Harrington, C. Lee (2007) Introduction: Why study fans? Teoksessa Gray, Jonathan; Sandvoss, Cornel & Harrington, C. Lee (toim.) Fandom. Identities and communities in a mediated world. New York: New York University Press, 1–16.

Jenkins, Henry (2006) Convergence Culture. Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press.

Jenkins, Henry (1992) Textual Poachers. Television Fans and Participatory Culture. Studies in Culture and Communication. Lontoo: Routledge.

Nikunen, Kaarina (2005) Faniuden aika. Kolme tapausta televisio-ohjelmien faniudesta vuosituhannen taitteen Suomessa. Media studies. Tampere: Tampere University Press.

Virolainen, Jutta (2015) Kulttuuriosallistumisen muuttuvat merkitykset. Katsaus taiteeseen ja kulttuuriin osallistumiseen, osallisuuteen ja osallistumattomuuteen. Cuporen verkkojulkaisuja 26. Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö. https://www.cupore.fi/images/tiedostot/kulttuuriosallistumisenmuuttuvatmerkitykset_000.pdf (Viitattu 27.5.2020.)

Zwaan, Koos & Duits, Linda & Reijnders, Stijn (2014) Introduction. Teoksessa Duits, Linda & Zwaan, Koos & Reijnders, Stijn (toim.) The Ashgate Research Companion to Fan Cultures. Farnham: Ashgate Publishing, 1–6.