Uusin Näkökulma tarjoaa tutkimukseen perustuvia toimenpide-ehdotuksia sateenkaarinuorten yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Sateenkaarinuorten yhdenvertaisuus ja hyvinvointi edellyttävät huomiota niin harrastustoiminnassa, kouluissa kuin muissakin yhteiskunnan instituutioissa. Nuoria työssään kohtaavien opettajien, nuorisotyöntekijöiden sekä muiden sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevien työntekijöiden riittävä osaaminen seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta olisi tehokas keino parantaa sateenkaarinuorten hyvinvointia ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Myös lainsäädännössä on edelleen tehtävää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisen aseman toteutumiseksi.

Nuorisotutkimusverkoston uusi Näkökulma-sarja jatkuu Riikka Taavetin, Lotte Heikkisen ja Katarina Alangon kirjoituksella sateenkaarinuorten hyvinvoinnista ja sen edistämisen keinoista. Kirjoittajat kuvaavat sateenkaarinuorten elämässään kohtaamia haasteita ja syrjinnän tiloja sekä tarjoavat käytännön toimenpide-ehdotuksia epäkohtiin puuttumiseksi. Kirjoittajat korostavat sateenkaarinuorten hyvinvoinnin toteutumisen edellyttävän huomiointia ja toimenpiteitä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. 

Tämänkertaisen Näkökulman innoittajana on toiminut Nuorisotutkimusverkoston ja Seta ry:n vuosina 2012–2014 toteuttama Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke, jossa tutkittiin ensimmäistä kertaa laajasti sateenkaarinuorten hyvinvointia Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa toteutettiin laajaan verkkokyselyyn perustuva määrällinen tutkimusosio sekä kyselyn lisäksi kirjoituskeruuseen ja nuorten ryhmätyöskentelyssä syntyneeseen aineistoon perustuva laadullinen tutkimusosio. Monipuoliset aineistot ja hankkeen kaksi tutkimusjulkaisua luovat kattavan kuvan aiemmin vain vähän tutkitusta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten elämästä.

Lue Näkökulma 2: Sateenkaarinuorten yhdenvertaisuus edellyttää huomiota kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.

Nuorisotutkimusverkosto tuottaa monitieteistä tutkimusta ja vaikuttaa tutkimuksillaan yhteiskuntapolitiikkaan sekä nuorten parissa tehtävän työn kehittämiseen. Nuorisotutkimusverkoston yhteiskunnallisen vastuun vahvistamiseksi huhtikuussa 2015 käynnistetty Näkökulma-kirjoitussarja avaa Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Näkökulmat sisältävät paitsi uutta tietoa nuorista, myös politikkaan ja käytännön toimintaan suunnattuja ehdotuksia. Ne tarjoavat tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun tueksi ja paremman maailman rakentamiseksi.