Uusin Näkökulma peräänkuuluttaa aikuisilta aktiivisempaa puuttumista lasten ja nuorten syrjintä- ja väkivaltakokemuksiin

Nuorisotutkimusverkostossa viime vuosina tehdyt kyselytutkimukset osoittavat lasten ja nuorten väkivalta- ja syrjintäkokemukset aikuisväestöä yleisemmiksi. Huolimatta nuorten ikäluokkien kokeman väkivallan johdonmukaisesta laskusta viime vuosikymmeninä, vaikuttavat väkivallan ja syrjinnän kokemukset olevan lasten ja nuorten elämässä enemmän sääntö kuin poikkeus. Nuorten sukupolvien kohtaama väkivalta tulkitaan usein aikuisten näkökulmasta osaksi lasten ja nuorten keskinäisiä suhteita ja ikään kuin tiettyihin ikävaiheisiin kuuluvaksi. Aikuisten elinpiireissä ei vastaavaa tilannetta epäilemättä oltaisi yhtä valmiita hyväksymään.

Kyselytutkimukset osoittavat myös väkivallan ja syrjinnän kokemusten olevan yhteydessä vähemmistöihin kuulumiseen. Esimerkiksi sukupuoli, ikä, maahanmuuttotausta ja seksuaalinen suuntautuminen altistavat syrjintä- ja väkivaltakokemuksille. Kokemukset myös vaikuttavat kasautuvan samoille henkilöille: uhrikokemus yhdellä elämänalueella altistaa sille myös muilla elämänalueilla.

Syrjinnän kokemuksia omaavien hyvinvoinnissa on monenlaisia puutteita ja he ovat yliedustettuja kokonaan vailla tutkintoa tai opiskelupaikkaa olevissa, mikä saattaa viitata jopa kohonneeseen syrjäytymisriskiin. Nuorten kokemaan syrjintään kannattaakin puuttua ja nuoret itse toivovat tutkimustiedon perusteella aikuisilta hanakampaa puuttumista sekä syrjinnän yksittäistapauksiin että syrjiviin rakenteisiin. Kuva syrjintää kokeneiden avunsaannista on kuitenkin synkkä: vain harva nuori kokee saaneensa aikuisilta apua syrjintäkokemuksestaan kerrottuaankaan.

Nuorten kokemaa väkivaltaa ja syrjintää käsittelevä, vuorossaan kolmas Näkökulma perustuu Nuorisotutkimusverkostossa vuonna 2013 tehdyn Lapsiuhritutkimuksen ja vuoden 2014 Nuorisobarometrin tuloksiin. Kirjoittajina toimivat Nuorisotutkimusverkoston tutkijat Antti Kivijärvi, Sami Myllyniemi ja Marja Peltola.

Nuorisotutkimusverkosto tuottaa monitieteistä tutkimusta ja vaikuttaa tutkimuksillaan yhteiskuntapolitiikkaan sekä nuorten parissa tehtävän työn kehittämiseen. Nuorisotutkimusverkoston yhteiskunnallisen vastuun vahvistamiseksi huhtikuussa 2015 käynnistetty Näkökulma-kirjoitussarja avaa Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Näkökulmat sisältävät paitsi uutta tietoa nuorista, myös politikkaan ja käytännön toimintaan suunnattuja ehdotuksia. Ne tarjoavat tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun tueksi ja paremman maailman rakentamiseksi.

Lisätiedot

Antti Kivijärvi
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
YTM (väit.), tutkija
puh. 040 062 4689

Sami Myllyniemi
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
VTM, tilastotutkija
gsm 040 7151 721

Marja Peltola
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
VTT, tutkija
puh. 020 755 2667