Kevätkauden viimeisessä Näkökulmassa pohditaan nuorten ohjauksen haasteita

Nuorten syrjäytymisestä on keskusteltu ja kirjoitettu viime vuosina paljon.  Keskustelu on nostanut esiin tarpeen kehittää matalan kynnyksen moniammatillista ohjausta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja työmarkkinakelpoisuuden ylläpitämiseksi. Nuorisotutkimusverkoston ja Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) laitoksen vuoden 2014 aikana toteuttamassa Nuoret luukulla -tutkimushankkeessa tarkasteltiin palvelujärjestelmän toimivuutta erityisesti nuorten näkökulmasta. Tutkimusta varten haastateltujen nuorten moninaisuutta kuvastamaan heidät jaoteltiin hankkeessa kolmeen eri ryhmään: elämän kolhimiin, puolivalmiisiin ja taantuman uhreihin. Jaottelu havainnollisti, etteivät yhden ohjausmallin palvelut sovi kaikille nuorille, vaan heidän vaihtelevat tarpeensa edellyttävät eriytyneitä palveluja.

Mutta miten estää palvelujen pirstoutuminen ja nuorten ajautuminen moniluukkuiseen asiointiin eri palvelujentarjoajien välillä? Miten madaltaa palvelujen piiriin hakeutumisen kynnystä? Mihin paikantuvat palvelujärjestelmämme kriittisimmät ongelmakohdat?

Näihin ja muihin palvelujärjestelmän kipukohtiin tarjoavat näkökulmia Sanna Aaltonen, Päivi Berg ja Katja Rajaniemi tuoreessa Nuorisotutkimusverkoston Näkökulmassaan, joka perustuu helmikuussa 2015 julkaistuun tutkimukseen Nuoret luukulla. Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä (Sanna Aaltonen, Päivi Berg & Salla Ikäheimo). Näkökulma on sarjan neljäs julkaisu ja viimeinen ennen kesätaukoa.

Lue Näkökulma 4: Nuorten ohjaus vaatii herkkyyttä sekä nuorten elämäntilanteille että yhteiskunnan reunaehdoille (pdf)

Nuorisotutkimusverkosto tuottaa monitieteistä tutkimusta ja vaikuttaa tutkimuksillaan yhteiskuntapolitiikkaan sekä nuorten parissa tehtävän työn kehittämiseen. Nuorisotutkimusverkoston yhteiskunnallisen vastuun vahvistamiseksi huhtikuussa 2015 käynnistetty Näkökulma-kirjoitussarja avaa Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Näkökulmat sisältävät paitsi uutta tietoa nuorista, myös politikkaan ja käytännön toimintaan suunnattuja ehdotuksia. Ne tarjoavat tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun tueksi ja paremman maailman rakentamiseksi.

Lisätiedot

Sanna Aaltonen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 755 2663

Päivi Berg
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 755 2685

Katja Rajaniemi
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 040 188 0538