Nuorten poliittinen toimijuus ei rajoitu pelkkään äänestämiseen

Syyskauden ensimmäisessä Näkökulmassa tarkastellaan nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Sen tulokset perustuvat Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n helmikuussa 2015 toteuttamaan kyselytutkimukseen, jolla kartoitettiin nuorten asenteita ja kokemuksia poliittisesta osallistumisesta. Kyselytutkimuksen tuloksia täydennettiin kevään mittaan yksilö- ja ryhmähaastatteluilla ja niiden tuloksia analysoitiin Allianssin ja Nuorisotutkimusverkoston yhteishankkeessa. Näkökulman ovat kirjoittaneet Nuorisotutkimusverkoston erikoistutkija Outi Lepola ja Allianssin kansainvälisen edunvalvonnan asiantuntija Venla Kokko.

Nuorten käsitys erilaisista vaikuttamisen tavoista osoittautui kyselyjen ja haastattelujen perusteella hyvin monipuoliseksi. Nuorten suosimiksi vaikuttamistavoiksi osoittautuivat ennen kaikkea matalan kynnyksen vaikuttamismuodot, yksilötason keinot sekä järjestäytymättömät ja epätavanomaisiksi mielletyt vaikuttamisen tavat, kuten vetoomusten allekirjoittaminen tai mielenosoituksiin osallistuminen. Perinteisiksi ja vakiintuneiksi mielletyt poliittisen osallistumisen muodot, vaaleissa äänestäminen ja puoluetoiminta, sen sijaan miellettiin nuorten keskuudessa vain yhdeksi vaikuttamistavaksi muiden joukossa.

Huolimatta nuorten harjoittamista monista yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoista, määrittelivät nuoret kysyttäessä itsekin poliittisen aktiivisuuden kapea-alaisesti politiikan seuraamiseksi ja formaaleihin poliittisiin instituutioihin liittyväksi toiminnaksi. Tämä kapea politiikkakäsitys on linjassa yhteiskunnassa yleisesti vallitsevan käsityksen kanssa, jolloin nuorten suosimat epäviralliset vaikutuskeinot tulevat helposti suljetuiksi politiikan määritelmän ulkopuolelle. Moni itsensä poliittisesti passiiviseksi määritellyt nuori osoittautuikin haastattelussa monin eri tavoin yhteiskunnallisesti aktiiviseksi. Yrityksiin mitata nuorten poliittista aktiivisuutta kyselytutkimuksilla tuleekin Näkökulman kirjoittajien mukaan suhtautua varauksella. Oleellista on myös kysyä, miten nuoret itse käsittävät politiikan ja poliittisuuden.

Lue Näkökulma 5: Nuoret poliittisina toimijoina – äänestäminen ei riitä

Nuorisotutkimusverkosto tuottaa monitieteistä tutkimusta ja vaikuttaa tutkimuksillaan yhteiskuntapolitiikkaan sekä nuorten parissa tehtävän työn kehittämiseen. Nuorisotutkimusverkoston yhteiskunnallisen vastuun vahvistamiseksi huhtikuussa 2015 käynnistetty Näkökulma-kirjoitussarja avaa Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Näkökulmat sisältävät paitsi uutta tietoa nuorista, myös politikkaan ja käytännön toimintaan suunnattuja ehdotuksia. Ne tarjoavat tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun tueksi ja paremman maailman rakentamiseksi.

Lisätiedot

Outi Lepola
VTT, erikoistutkija
Nuorisotutkimusverkosto
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Venla Kokko
asiantuntija, kansainvälinen edunvalvonta
Allianssi ry.
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.