Lausunto koskien hallituksen esitystä laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Nuorisotutkimusverkoston tutkijatohtori Elina Pekkarinen on tehnyt lausunnon lastensuojelun näkökulmasta koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta.

Lausunto on ollut käsiteltävänä Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 18.11.2015 ja sivistysvaliokunnassa 24.11.2015.

Lue lausunto täältä:

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta - lastensuojelun näkökulma (pdf), 23.11.2015