Lausunto nuorisolain uudistamisesta

Nuorisotutkimusseura on jättänyt  opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon nuorisolain uudistamisesta.

Lue lausunto täältä:

Lausunto Nuorisolain uudistamisesta (pdf), 30.11.2015