Koneen säätiö myöntänyt rahoitusta Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeille

Nuoristutkimusverkosto on saanut Koneen säätiöltä rahoitusta kahdelle tutkimushankkeelle: Diginuoruus mediakaupungissa – Urbaanietnografisia avauksia Helsingin ja Pietarin kaduilla ja asemilla sekä Piilosta näkyväksi – Maahanmuutto ja ihmisoikeudet Suomessa.

Diginuoruus mediakaupungissa – Urbaanietnografisia avauksia Helsingin ja Pietarin kaduilla ja asemilla on Helsingin yliopistosta (Johanna Sumiala) käsin johdettu hanke, jossa kumppaneina ovat Tampereen yliopisto (Päivi Honkatukia, Arseniy Snyvarenko), Nuorisotutkimusverkosto (Leena Suurpää, Heta Mulari) ja Pietarin National Research University High School of Economics, the Centre for Youth Studies (Elena Omelchenko,  Yana Krupets). Hankkeessa tutkitaan, miten nuoret kokevat kaupunkielämän digitalisoitumisen ja miten se vaikuttaa heidän oikeuksiinsa kaupunkilaisina. Tutkijat jalkautuvat Helsingin ja Pietarin metroihin ja metroasemien liepeille, joita tarkastellaan nuorisokulttuurisina ja kontrollin tiloina. Nuoret toimivat oppaina, jotka johdattavat tutkijat mediakaupungin maantieteellisten, sosiaalisten ja virtuaalisten karttojen äärelle. 

Piilosta näkyväksi – Maahanmuutto ja ihmisoikeudet Suomessa -hankkeessa Nuorisotutkimusverkostoa edustaa tutkija Veronika Honkasalo. Piilosta näkyväksi -hankkeessa tutkija-toimittaja-työparit tarttuvat ihmisoikeuksien kannalta kipeisiin kysymyksiin, kuten ulkomaalaisten karkottamiseen. Vuonna 2015 alkanut hanke luo uudenlaista yhteistyötä tutkijoiden, toimittajien ja taiteilijoiden välillä polttavan ajankohtaisesta ja liian vähälle huomiolle jääneistä aiheesta, jota ei voida ohittaa keskustelussa eriarvoisuudesta nyky-Suomessa. 

Nuorisotutkimusverkoston tiedote 9.12.2015