Lausunto lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2016

Lapsiasiavaltuutettu pyysi Nuorisotutkimusseuralta & Nuorisotutkimusverkostolta sekä Lapsuudentutkimuksen seuralta lausuntoa lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2016 koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilasta perusopetuksessa. 

Lausunnossaan seurat kiinnittivät huomiota erityisesti koulutuksellisen tasa-arvon ylisukupolvisuuteen ja varhaiskasvatuksen merkitykseen, koulussa tapahtuvaan syrjintään niin yleisesti kuin erityisesti monikulttuurisuuteen, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyen. Lausunnossa korostettiin koulun merkitystä sosiaalisena tilana - ei vain opetuksen antajana.

Lue lausunto täältä:

Lausunto lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2016 (pdf), 5.12.2015