Tutkimusprofessori Tommi Hoikkalasta kunniatohtori Uppsalan yliopistoon

Nuorisotutkimusverkoston tutkimusprofessori Tommi Hoikkala vihitään koulutussosiologian kunniatohtoriksi Uppsalan yliopiston tohtoripromootiossa 28.1.2011. Hoikkala on ollut pitkään pohjoismaisen nuorisotutkimuksen keskeisiä hahmoja.

Hoikkala on tutkinut nuoria uransa aikana monipuolisesti erilaisissa ympäristöissä, niin kouluissa kuin vapaa-aikanakin. Hoikkala on johtanut useita vertailevia kansainvälisiä ja pohjoismaisia tutkimushankkeita sekä tutkimusverkostoja. Hoikkala on tutkimusotteiltaan monipuolinen ja käytänteisiin suuntautunut. 1980-luvulla hän teki kollegoineen monimenetelmäistä jengitutkimusta, 1990-luvulla elämänkulkututkimusta, 2000-luvulla sukupolvitutkimusta. Vastikään Hoikkala on tehnyt kenttätutkimusta peruskoulussa sekä paneutunut varusmiesten terveystajuun ainutlaatuisen armeijaetnografian keinoin.

Lisätiedot

Tutkimusprofessori Tommi Hoikkala, puh. 040 542 5446