Uutuusjulkaisu: Tyttöjen kesken. Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä

Veronika Honkasalon sosiologian väitöskirja tarkastetaan lauantaina 19.3.2011 Helsingin yliopiston päärakennuksen pienessä juhlasalissa (Fabianinkatu 33, 4. kerros) kello 10 ja tilaisuus on yleisölle avoin. Vastaväittäjänä toimii dosentti Päivi Honkatukia Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta.

Sukupuolten tasa-arvo ei ole valtaväestön yksinoikeus

Väkivaltanäkökulman korostaminen vaikeuttaa vuoropuhelua maahanmuuttajatyttöjen kanssa

Maahanmuuttajatytön asemaa kuvaavat julkisessa keskustelussa usein väkivalta ja alistaminen. Perheiden liiasta määräysvallasta ollaan huolissaan ja tyttöjen liikkumavapautta halutaan lisätä. Viimeaikaisessa kunniaväkivaltakeskustelussa oletetaan, että tyttöjen paikkaa yhteiskunnassa määrittävät perheen miehet, sanoo nuorisotutkija Veronika Honkasalo, jonka väitöstutkimus Tyttöjen kesken. Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvon nuorisotyössä tarkastetaan tasa-arvon päivänä 19.3.2011 Helsingissä.

- Väkivaltaan tai sen uhkaan on aina syytä suhtautua vakavasti. Paikoitellen keskustelu kunniaan liittyvästä väkivallasta on kuitenkin niin yleistävää ja leimaavaa, että voidaan kysyä, käydäänkö sitä aidosti tyttöjen omilla ehdoilla, ja onko siitä tytöille hyötyä, Honkasalo toteaa.

Tyttöjen ystävyyssuhteita tuettava

Honkasalo tutki väitöstutkimustaan varten sitä, miten monikulttuuriset kysymykset ja sukupuolten tasa-arvo on huomioitu nuorisotyön kentällä. Nuorten ja nuorisotyöntekijöiden haastatteluiden lisäksi Honkasalo seurasi maahanmuuttajatytöille tarkoitettuja harrastusryhmiä pääkaupunkiseudulla. Honkasalo tuo tutkimuksessaan esille, että uhriuttavan puhetavan takia tyttöjen on osittain vaikeaa saada äänensä kuuluviin heitä koskevissa asioissa.

- Uhriasemaan halutaan ottaa etäisyyttä, mikä osaltaan vaikeuttaa luottamuksen syntymistä aikuiskasvattajiin. Tämä puolestaan estää sen, että tytöt kertoisivat oman elämänsä ongelmista, Honkasalo sanoo.

Nuorisotyön kentällä keskeiseksi tasa-arvo-ongelmaksi koetaan, etteivät maahanmuuttajatytöt osallistu vapaa-ajantoimintoihin yhtä paljon kuin kantaväestön tytöt. Osallistumista pyritään helpottamaan siten, että tytöt eriytetään omaksi ryhmäkseen. Tyttöryhmät eivät kuitenkaan ole onnistuneet ohjaamaan tyttöjä esimerkiksi nuorisotalojen vakiokävijöiksi. Honkasalon mukaan syitä tyttöjen osallistumattomuuteen tulee hakea nuorisotyön tasa-arvosta, ei välttämättä tytöistä. 

- Sellaiset työmuodot ovat olleet nuorisotyön kentällä kaikkein onnistuneimpia, joiden suunnitteluun tytöt ovat itse osallistuneet alusta alkaen. Tytöt toivovat ennen kaikkea vapaa-ajantoimintaa kantaväestön tyttöjen kanssa, jotta ystävyyssuhteiden solminen ja ylläpitäminen olisi mahdollista.

Monenlaisia tyttöjä, monenlaisia perheitä

Maahanmuuttajatytöillä viitataan usein muslimitaustaisiin tyttöihin. Honkasalo korostaa tutkimuksessaan, että nimitystä tulisi pohtia uudelleen.

- Tyttöjä yhdistää ja erottaa mitä erilaisimmat monikulttuuriset taustat. Siksi tyttöjen kokemukset eivät riipu yksiviivaisesti heidän uskonnostaan, kansalaisuudestaan, äidinkielestään tai syntymäpaikastaan.

Honkasalon tutkimus osoittaa, että vanhempien kunnioittaminen on monille tytöille positiivinen suhteita jäsentävä asia. Itse asiassa tutkimuksen tytöt puhuivat usein sellaista perhepuhetta vastaan, joka korostaa kuvaa ”tiukoista maahanmuuttajavanhemmista”. Vanhempien ennakkoluulot suomalaista vapaa-ajantoimintaa ja nuorisotyötä kohtaan saattavat johtua siitä, että se on heille vieras asia. Siksi nuorisotyön kentän yhteistyötä maahanmuuttajavanhempien kanssa olisi syytä lisätä. 

Tasa-arvokäsityksiä päivitettävä

Veronika Honkasalon tutkimus osoittaa, kuinka monikulttuuriset kysymykset ovat tehneet sukupuolten tasa-arvosta näkyvämpää kuin aikaisemmin. Samalla näkemykset nuorisotyön tasa-arvoisuudesta tuntuvat kentällä olevan hyvinkin vankkoja. Tasa-arvo-ongelmat liitetään nimenomaan maahanmuuttajatyttöihin ja heidän perheisiinsä.

- On syytä pohtia vakavasti, mitä tasa-arvolla kulloinkin tarkoitetaan, kuka sitä tarjoaa ja kenelle. Tähän keskusteluun on myös tyttöjen itsensä saatava osallistua, Honkasalo korostaa.

Lisätietoja

Veronika Honkasalo
puh. 040 555 9409
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tyttöjen kesken. Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä
Nuorisotutkimusverkosto | Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 109. Helsinki 2011.
ISBN 978-952-5464-82-5. Hinta 28 €.