Nuorisotutkimusverkostolta uutuusjulkaisuja nuorten poliittisesta ohjauksesta

Nuorisotutkimusverkostolta on ilmestynyt kaksi uutta julkaisua nuorten poliittisesta ohjauksesta. Molemmat julkaisut ovat vapaasti luettavissa verkosta tai tilattavissa verkkokaupasta.

Nuorten poliittinen ohjaus

Kari Paakkunaisen ja Leena Suurpään toimittamassa tuoreessa muistiossa 40 nuorisokentän toimijaa, tutkijoista poliittisiin päätöksentekijöihin ja järjestöaktiiveihin, ottavat kantaa ohjelmayhteiskunnan nykytilaan.

NUORTEN POLIITTINEN OHJAUS – Strategista johtamista, kentän kasvavaa yhteistyötä vai latistuvaa osallistumista? (pdf)
Kari Paakkunainen & Leena Suurpää (toim.)
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 43. ISBN 978-952-5464-91-7.
Helsinki 2011.

Lisätietoja:

Valtio-opin yliopistonlehtori Kari Paakkunainen, puh. 040 5138 252
Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja Leena Suurpää, puh. 050 5438 251

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma

Verkostopolitiikassa tavoitellaan julkisen vallan, kansalaisyhteiskunnan ja yrityselämän vuoropuhelua sekä yhteisten tavoitteiden asettamista. Mirja Määtän ja Pauli Komosen tutkimuksen mukaan lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman valmisteluvaihe koettiin osaltaan lisänneen lapsi- ja nuorisoasioiden näkyvyyttä yhteiskunnassa.

LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN NEUVOTTELEVA OHJAUS VALTIONHALLINNOSSA –
Kehittämisohjelman (2007–2011) valmistelu lausunnon antaneiden tahojen näkökulmasta (pdf)
Mirja Määttä & Pauli Komonen
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 42. ISBN 978-952-5464-90-0.
Helsinki 2011.

Lisätietoja:

Nuorisotutkimusverkoston tutkija Mirja Määttä, puh. 044 2783 566