Uutuusjulkaisu: Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä - Nuorten näkökulma

Mitä mieltä nuoret ovat nuorisotyöstä? Miten nuorten osallisuutta nuorisotalotoiminnassa voidaan kehittää? Miltä kasvatettavana oleminen tuntuu nuorista itsestään? Näihin kysymyksiin tartutaan Nuorisotutkimusverkoston tutkijan Anu Gretschelin monivuotiseen toimintatutkimukseen perustuvassa julkaisussa.

Gretschel tutkimustiimeineen vietti aikaa nuorisotaloilla kahdessa kaupungissa ja haastoi taloilla käyvät nuoret keskustelemaan nuorisotyön tavoitteista, nuorten ja ohjaajien tekemisistä, nuorisotyön tarjoamista merkittävistä hetkistä, nuorisotalojen demokratian tilasta ja nuorten toimijuuden esteistä. Nuorisopalveluja käyttävien nuorten mielipiteitä on tätä ennen harvoin, jos koskaan, kartoitettu laadullisin menetelmin näin laajasti. Tutkimus antaakin monia uusia näkökulmia nuorisotaloyhteisöjen kehittämiseen.

Anu Gretschel
NUORISOTALO MAHDOLLISTAVANA LÄHIYHTEISÖNÄ - Nuorten näkökulma
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, julkaisuja 3/2011 &
Nuorisotutkimusverkosto|Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 41.
ISBN 978-951-9245-07-2.
Helsinki 2011.

Verkkojulkaisuun (pdf)