Uusi verkkojulkaisu: Iloa ja voimaa elämään – Nuorten taiteen tekemisen merkitykset Myrsky-hankkeessa

Nuorten mahdollisuuksia taiteelliseen toimintaan kannattaa yhteiskunnassa lisätä, osoittaa tutkimus ILOA JA VOIMAA ELÄMÄÄN – Nuorten taiteen tekemisen merkitykset Myrsky-hankkeessa.

Tutkimuksen mukaan taide lisää nuorten tyytyväisyyttä, elämäniloa, yhteisöllisiä valmiuksia sekä taitoja. Taide myös vahvistaa nuorten yhteiskunnallista osallisuutta. Hyvinvointi ja osallisuus näyttää Myrsky-hankkeissa rakentuneen ennen kaikkea taiteen kyvystä avata uusia ja arvaamattomia näkymiä ihmisyyteen ja maailmaan. Taide on nuorten näkökulmasta itseisarvoista ja heillä on oikeus saada sille heidän omaa tekijyyttään kunnioittava vastaanotto.

Suomen Kulttuurirahasto mahdollisti suurhankkeen rahoittamalla vuosina 2008–2011 nuorille suunnattuja taideprojekteja eri puolilla Suomea. Hankkeet suunnattiin ensisijaisesti 13–17-vuotiaille nuorille, joita on vaikea tavoittaa perinteisin keinoin. Kaikkiaan noin 14 000 nuorta osallistui ammattitaiteilijoiden ohjauksessa monenlaiseen taiteelliseen toimintaan populaarista korkeakulttuuriin.

Hankkeita tutkittiin nuorten osallistujien näkökulmasta monipuolisin metodein. Tutkimusraportissa kuvataan taiteellisen toiminnan merkityksiä nuorten identiteeteille, sekä hankkeita dialogisen kohtaamisen tiloina. Lisäksi pohditaan nuorten taidetoimintaa yhteiskunnallisessa kontekstissa, muun muassa sosiokulttuurisen vallan ja vallattomuuden näkökulmista. Tutkimuksen on rahoittanut Suomen Kulttuurirahasto ja toteuttanut sekä julkaissut Nuorisotutkimusverkosto.

Julkaisu on vapaasti luettavissa verkosta.

Katriina Siivonen & Sirkku Kotilainen & Annikka Suoninen
ILOA JA VOIMAA ELÄMÄÄN – Nuorten taiteen tekemisen merkitykset Myrsky-hankkeessa (pdf, 6 Mt) Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 44. ISBN 978-952-5464-92-4.
241 sivua. Helsinki 2011.

Lisätietoja julkaisusta:

Katriina Siivonen
Sirkku Kotilainen
Annikka Suoninen